Глодоська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про створення робочої групи з розробки Стратегії

 

Про створення робочої групи з

розробки Стратегії

 

Зважаючи на важливість та актуальність запровадження стратегічного планування розвитку   Глодоської  територіальної громади, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», зважаючи на важливість і актуальність запровадження стратегічного управління розвитком  Глодоської  територіальної громади, з метою організації розробки Стратегії розвитку Глодоської  територіальної громади на період до 2027 року:

1. Започаткувати з  13.10.2021 року процес стратегічного планування розвитку Глодоської територіальної громади на період 2021-2027 роки із залученням депутатського корпусу і членів виконавчого комітету  Глодоської сільської  ради, представників зацікавлених сторін громади і за експертної підтримки  Кіровоградського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою".

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Глодоської територіальної громади (додаток 1).

3. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку  Глодоської територіальної громади (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                   Ольга СИСА

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                      Додаток 2

 

№з/п

Прізвище,імя,по-батькові

 

1

Сиса Ольга Василівна

Голова робочої групи, голова Глодоської сільської ради

 2

Маліцька Оксана Олександрівна

Заступник голови робочої групи ,заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 3

Комар Раїса Миколаївна

Секретар робочої групи, начальник загального відділу Глодоської сільської ради

 

Члени групи

 

4

Абрамов Денис Анатолійович

Координатор робочої групи, радник з регіонального розвитку Кіровоградського ЦРМС

5

Паскар Оксана Олександрівна

Координатор робочої групи,  головний спеціаліст

 6

Бойко Тетяна Вікторівна

 Секретар ради

7

Коломійченко Оксана Вікторівна

начальник відділу освіти,культури,туризму,молоді та спорту

8

Шерстенюк Віталій Григорович

Староста Лісківського старостинського округу

9

Биченко Василь Семенович

Староста  Новомиколаївського старостинського округу

10

Тесльович Анжела  Володимирівна

Начальник економічного розвитку, інвестицій,земельних відносин та комунальної власності

11

Слободенюк Костянтин Михайлович

Депутат Глодоської сільської ради

12

Алєксєєнко Олена Петрівна

Секретар виконкому

13

Оношенко Сергій Пантелійович

Директор  ТОВ «Фрунзе»

14

Литвиненко Ігор Олександрович

Директор СТОВ»Зоря»

15

Макодзеба Олег Миколайович

Директор ТОВ»Лан»

16

Бахмач Тетяна Анатоліївна

Начальник фінансового відділу

17

Зленко Альона Петрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

18

Мороз Наталія Юріївна

Директор КУ «Центр надання  соціальних послуг»

19

Бажанюк Анатолій Володимирович

Депутат сільської ради

20

Діденко Ольга Василівна

Начальник відділу соціального захисту

21

Степаненко Наталія  Андріївна

 Директор КУ «Центр обслуговування закладів соціально-культурної сфери»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Додаток 1

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                 

 розпорядження

 сільського голови

13 жовтня 2021 р №  39-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку  Глодоської сільської ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області на 2021–2027 роки та плану заходів із її  реалізації на 2021–2023 роки

 

I. Загальні положення.

 1. Робоча група з розробки Стратегії розвитку Глодоської сільської ради Новоукраїнського  району Кіровоградської  області на 2021–2027 роки та плану заходів із її реалізації на 2021–2023 роки (далі – Робоча група) є тимчасовим  допоміжним органом, утвореним Глодоським сільським  головою з метою розробки та втілення Стратегії розвитку Глодоської  територіальної громади на 2021–2027 роки та плану заходів із її реалізації на 2021 – 2023 рр.
 2. Робоча група формується з працівників  сільської ради, представників виконкому, громадських організацій та інших організацій, підприємців, фахівців із питань планування розвитку.
 3. Склад робочої групи затверджується розпорядженням   Глодоського сільського голови.
 4. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.
 5. До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

II. Функції.

Робоча група в процесі діяльності:

 • визначає напрями та пріоритети своєї роботи;
 • залучає до роботи галузевих фахівців та спеціалістів з питань що обговорюються;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • організовує та проводить соціологічне дослідження (опитування, анкетування) з метою вивчення громадської думки мешканців територіальної громади – для подальшого включення результатів до Стратегії;
 • визначає проблеми та потенціали соціального та економічного розвитку громади, порівняльні переваги громади, виклики та ризики;
 • формулює ймовірні сценарії розвитку територіальної громади;
 • розробляє проєкт стратегічного бачення Стратегії розвитку Глодоської  територіальної громади на 2021–2027 роки;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку;
 • розробляє структуру цілей та завдань (план дій) реалізації Стратегії;
 • визначає показники (індикатори) продуктів та результатів реалізації стратегії, розробляє систему впровадження та моніторингу оцінки та реалізації стратегії, актуалізації її змісту;
 • аналізує узгодженість між стратегією розвитку громади та іншими стратегічними документами;
 • розробляє проєкт плану заходів із реалізації стратегії на 2021–2023 рр., зокрема, організовує проведення, обробку та  відбір проєктних ідей для каталогу технічних завдань;
 • організовує роботу з засобами масової інформації та новими медіа;
 • за необхідності – формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку громади та організовує їх роботу;
 • подає проєкт Стратегії на розгляд виконкому для подальшого затвердження Глодоською сільською  радою.

 

III. Повноваження/правові гарантії діяльності/робочої групи.

 1. Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника.
 2. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій.
 3. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи.
 4. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови робочої групи.
 5. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
 6. За результатами розгляду та вивчення питань робоча група готує висновки й рекомендації. Вони приймаються за взаємною згодою (консенсусом) членів робочої групи, які беруть участь у засіданні, та підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи.
 7. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.
 8. Робоча група має право:
 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії, в організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегії;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед громадян з питань розробки і втілення Стратегії та значення його необхідності;
 • вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в населених пунктах громади в межах розробки і втілення Стратегії;
 • брати участь у підготовці та проведенні громадських слухань щодо проєкту Стратегії розвитку громади та плану заходів із її реалізації;
 • розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії;
 • залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів, депутатів районної та обласної ради (за згодою), організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
 •  утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи  для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

 

IV. Обов`язки/відповідальність/робочої групи.

 1. Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань робочої групи.
 2. Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне та своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань із розробки Стратегії та плану заходів із її реалізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально- економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації розроблені з метою формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – Методичні рекомендації) та можуть застосовуватися органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад під час формування і реалізації прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

2. Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер.

 

 1. Система стратегічних та програмних документів соціально- економічного розвитку об’єднаної територіальної громади включає: стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади; план (програму)соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади; інші прогнозні і програмні документи (місцеві програми розвитку).
 2. Формування і реалізація прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади здійснюється з урахуванням схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад.
 3. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в таких значеннях: стратегія розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – місцева стратегія) – документ стратегічного планування, що визначає на довгостроковий (5-7років) період стратегічні та оперативні цілі, завдання для сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади та який розробляється з урахуванням положень Закону України «Про засади державної регіональної політики» і постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»;
 4. план (програма) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – план) – документ, що розробляється, як правило, на виконання місцевої стратегії та забезпечує її реалізацію, конкретизує завдання та заходи у рамках цілей місцевої стратегії, відповідальних виконавців та строки виконання заходів, орієнтовні обсяги фінансування, джерела

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь