Глодоська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про бюджет Глодоської сільської територіальної громади на 2022 рік

Фото без опису

УКРАЇНА

ГЛОДОСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________

                                                           

             ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

 

від                           2021  року                                                              №  

 

Про бюджет Глодоської сільської

територіальної громади на 2022 рік

(код бюджету 11523000000)

 

На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 77 та 101 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, проєкту рішення Кіровоградської обласної ради “Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік”,

 

сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету територіальної громади у сумі 38 910 797 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади –                      38 812 797 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади –  98 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 38 910 797 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади      38 762 797 гривні та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади148 000 гривні;

профіцит за  загальним фондом бюджету територіальної громади  у сумі 50 000 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 50 000 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 40000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2022 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

Надати сільському голові право протягом 2022 року у період між сесіями сільської ради затверджувати з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про бюджет сільської територіальної громади розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади, а саме:

 

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету;

 

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються сільському бюджету;

 

за погодженням з постійною комісією сільської ради  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – дотацій.

 

4. Надати право сільському голові затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами,  з подальшим затвердженням сільською радою.

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію сільських програм.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею
64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

 

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) оплату енергосервісу;

9) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у 2021 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22  Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про бюджет територіальної громади відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

5) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів - в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги.

 

13. Голові сільської ради за погодженням з Постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва здійснювати:

 

1) перерозподіл видатків бюджету територіальної громади і надання кредитів з бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

14. Делегувати сільському голові право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

15. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, сільській раді враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету територіальної громади на 2021 рік.

 

16. Встановити, що додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Доручити сільській раді здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

18. Рішення “Про бюджет Глодоської сільської територіальної громади на 2021 рік” набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

       Сільський голова                                                    Ольга СИСА                     

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь