Глодоська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторних актів

Дата: 02.09.2021 12:52
Кількість переглядів: 323

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

                                    20.08.2021 року

 

Проект  регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

 

         На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. та з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Глодоська   сільська рада виносить на розгляд проект рішення сесії «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території сіл  Глодоської  сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу.

 

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 27110 Кіровоградська область,Новоукраїнський район ,с.Глодоси,вул.Центральна,41

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на дошці оголошень Глодоської сільської ради та на офіційному сайті. Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 27110,Кіровоградська область ,Новоукраїнський район,с.Глодоси,вул.Центральна,41

 

Перелік документів для ознайомлення:

 

1. Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії   Глодоської  сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл  Глодоської   сільської ради»

2.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про Правила благоустрою та утримання території сіл  Глодоської   сільської ради»

3.Проект рішення «Про Правила благоустрою та утримання території сіл   Глодоської сільської ради»

4.Проект регуляторного акту «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Глодоської сільської ради»

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Глодоської сільської  ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл   Глодоської  сільської  ради»

 

Проект рішення сесії  Глодоської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл» розроблений відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

Даний регуляторний акт розроблений з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл Глодоської  сільської ради, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно з ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування затверджувати правила благоустрою.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

- -- -

встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, жителів села при виконанні робіт та заходів з благоустрою; створення умов щодо

 захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона; створення умов для реалізації свої прав суб’єктами у сфері благоустрою села; утримання в належному стані населених пунктів, наведення чистоти та порядку, ліквідація сміттєзвалищ.

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1)

Здійснення контролю за санітарним станом сільської ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню населених пунктів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень.

 Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді сіл  Глодоси,Вербівка,Марянівка,Новомиколаївка,Михайлівка,Новоподимка,Подимка,

Войнівка,   Подимка,Козакова Балка,Ліски та окремим мешканцям ради використовувати свої

права в галузі благоустрою. Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій та недодержання правил  щодо забезпечення чистоти і порядку населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність затверджених у встановленому законом

 порядку Правил благоустрою території  Глодоської сільської ради унеможливлює притягнення

осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2)

Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на

утримання території сільської ради у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання

зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3)

Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, території ради за рахунок сільського бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення

мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах

благоустрою території та утримання території сіл Глодоси,Вербівка,Марянівка,Новомиколаївка,Михайлівка,Новоподимка,Подимка,Войнівка,

Подимка,Козакова Балка,Ліски є переважним перед іншими альтернативними способами

досягнення мети регуляторного акту. Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки

 благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

Проектом Правил детально визначені основні права та обов’язки, вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, створення сприятливого для життєдіяльності довкілля;

Визначено:

1)2)3)4)5) 6)

сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері; права та обов’язки у сфері благоустрою території  Глодоської сільської ради; порядок здійснення благоустрою та утримання території;вимоги до утримання елементів благоустрою; контроль у сфері благоустрою території;відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Впровадження нового регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату

адмін-штрафів в разі

притягнення до

адміністративної

відповідальності

Місцева влада

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епіде-міологічного стану населеного пункту, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Населення

Покращення естетичного вигляду села, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку

Витрати на сплату

адмінштрафів власниками

 домо-володінь в разі

 притягнення їх до адміністративної

 відповідальності за порушення Правил

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1) стан благоустрою, озеленення населеного пункту; 

2) кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості

 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП; 

3) кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись виконавчим комітетом.

 

Сільський голова                                                              Ольга СИСА

 

 

                     Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про Правила благоустрою та утримання території сіл  Глодоської  сільської ради »

 

1. Назва регуляторного акта: рішення сесії  Глодоської  сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл  Глодоської  сільської ради».

2. Виконавець заходів з відстеження: виконком  Глодоської сільської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- визначення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою села;

- визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села.

4. Строк відстеження: на етапі підготовки регуляторного акту.

 5. Тип відстеження: базове.

 6. Методи одержання результатів відстеження результативності.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

- кількість приписів про усунення порушень правил благоустрою;

- кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених за порушення правил благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Рішення дає можливість:

- ефективно проводити нагляд за дотриманням благоустрою та утриманням об’єктів благоустрою села;

дотримуватись прав та зобов’язувати учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села;

складати протоколи про адміністративне правопорушення за недотримання Правил благоустрою.

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і базове відстеження результативності регуляторного акта свідчать про доцільність застосування рішення сесії Глодоської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл  Глодоської   сільської ради» та досягнення мети його впровадження.

 

 

Сільський голова                                                                          Ольга СИСА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь