Глодоська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Перелік питань до конкурсу на заміщення вакантних посад

Дата: 14.12.2020 16:12
Кількість переглядів: 1489

Перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве смоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого самоврядування (ст.14,15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Територіальні громади (стаття 6).

5. Місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи (стаття 7,8,9).

6. Виконавчі органи рад (стаття 11).

7. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

8. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

9. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів, цін (стаття 28).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи (стаття 36).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37).

15. Сесія ради (стаття 46).

16. Постійні комісії рад (стаття 47).

17. Депутат ради (стаття 49).

18. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 50).

19. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,районної у місті ради (стаття 51).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

4 Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

10. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

13. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

14. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

15. Спеціальна перевірка (стаття 56).

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу освіти

1. Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6,8,14,15,29).

2. Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.ст.4,5,9,12).

3. Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).

4. Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст.4,8).

5. Основні положення постанови Верховної Ради України “Про стан, напрями реформування і фінансування в Україні”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи” (основні положення).

7. Система загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 3,4).

8. Завдання загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст.5,6).

9. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст.36).

10. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (закон України “Про загальну середню освіту” ст.37).

11. Державна політика у сфері дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” ст.ст.2,3).

12. Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст.4,5,7).

13. Основні завдання позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 3,8).

14. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 9,10).

15. Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).

16. Основні завдання відділу освіти як структурного підрозділу державної адміністрації (Положення про відділ освіти).

17. Типи загальноосвітніх навчальних закладів (Положення про загальноосвітній навчальний заклад).

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного бухгалтера, спеціаліста І-ої категорії з обліку та звітності відділів

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер¬ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер¬винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд¬ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5. Економічна класифікація видатків бюджету.

6. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

7. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

9. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо¬вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

10. Складові заробітної плати державних службовців, види заохочень та допомог.

11. Розмір премії, який може бути наданий державному службовцю та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

13. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма¬теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

14. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

15. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

16. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

17. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

18. Порядок встановлення граничних норм витрат паливно-мастиль¬них матеріалів та порядок їх списання.

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника надавача соціальних послуг державного сектору

1. Повноваження ОМС у сфері соціальних послуг і якими нормативними актами це регламентується?

2. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг

3. Державні стандарти надання соціальних послуг

4. Які особи/сім’ї належать до вразливих груп населення?

5. Які особи належать до малозабезпечених?

6. Хто може надавати соціальні послуги?

7. Які чинники можуть зумовити складні життєві обставини?

8. Що означає термін «соціальні послуги»?

9. Основні цілі надання соціальних послуг

10. Основні принципи надання соціальних послуг

11. Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг

12. Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг

13. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг

14. Повноваження рад об’єднаних територіальних громад у сфері соціального захисту населення

15. Права та обов’язки отримувача соціальних послуг

16. Хто визначає кваліфікаційні вимоги до працівників надавачів соціальних послуг? Обов’язки надавача соціальних послуг

17. Для чого створюється Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг?

18. Кому надається доступ до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг і які відомості до нього вносяться?

19. Хто затверджує Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру?

20. Класифікація соціальних послуг

21. Як поділяються соціальні послуги

22. Хто і як здійснює оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах?

23. Хто і на яких підставах приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг?

24. Стосовно яких категорій приймається рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) ?

25. Які соціальні послуги надаються екстрено (кризово)?

26. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг

27. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування надання соціальних послуг?

28. Що таке «соціальна профілактика» та «соціальна підтримка»?

Перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України (юрист)

1. Основні обов язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (ст..ст. 8-9ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

2. Основні завдання юридичної служби.(п.4 Загального положення про юридичну службу, затв. Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1040)

3. Основні вимоги до управлінських документів, погодження управлінських документів(розділи 1,5 Правил організації діловодства)

4. Захист персональних даних.Вимоги до обробки персональних даних. Порядок доступу до персональних даних.(ст..6,7,16 ЗУ « Про захист персональних даних»

5. Укладення договорів, угод з іншими суб єктами господарювання(гл.53ст.ст.638-640,0651-654) Цивільного кодексу України)

6. Представництво інтересів за довіреністю( форма, строк довіреності, припинення представництва, скасування довіреності) ( ст..ст.246-250 Цивільного кодексу України)

7. Представлення позову, форма та зміст позовної позовної заяви у цивільному та адміністративному судочинстві (ст..ст.118,119 ЦПК України,ст..ст.104-106 КАС України)

8. Декларування майна, доходів, витрат і зобов язань фінансового характеру державних службовців, Електронне декларування(ст..ст.45-52 ЗУ « Про запобігання корупції)

9. Права юридичної служби органу виконавчої влади.

10. Повноваження юридичної служби органу місцевого самоврядування.

11. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

12. Адміністративна комісія при виконкомі: повноваження, склад, діяльність.

13. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

14. Представництво в судовому процесі.

15. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

 

 

Питання на перевірку знання законодавства з питань землевпорядкування, екології і охорони приданого навколишнього середовища, містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства

1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).

2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).

4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).

5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (стаття 20 Земельного кодексу України).

6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття 22 Земельного кодексу України).

7. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).

8. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).

9. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).

10. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

11. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121 Земельного кодексу України).

12. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).

13. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 19 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

15. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

16. Проектна документація на будівництво (стаття 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

17. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 12 Закону України „Про основи містобудування“).

18. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 19 Закону України „Про основи містобудування“).

20. Правила благоустрою. Основні поняття.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника служби у справах дітей

• Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Кримінальна міліція у справах дітей (ст. 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань (ст. 10 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Притулки для дітей служб у справах дітей (ст. 11 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 12 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст. 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 16 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Прокурорський нагляд за додержанням цього Закону (ст. 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

• Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).

• Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

• Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).

• Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).

• Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України). • Управління майном дитини (ст. 177 Сімейний Кодекс України).

• Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).

• Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України).

• Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України) • Дитячий будинок сімейного типу (ст. 256-5 Сімейний Кодекс України).

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста відділу соціального захисту

1. Про основнi аспекти Закону України „Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям”.

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни „Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”.

3. Що таке мiнiмальна заробiтна плата? Її розмiр.

5. Поняття малозабезпеченостi сiм’ї та межi малозабезпеченостi.

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi принципи обчислення середньомiсячного доходу на кожного члена сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких осіб поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має право на пенсiйне забезпечення?

• Статус ветеранів війни, їх соціальний захист (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). • Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них.

• Статус ветеранів праці та пільги для них.

• Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

• Особи, які належать до учасників війни та пільги учасникам війни.

• Перелік осіб, які забезпечуються органами праці та соціального захисту населення безплатними путівками на санаторно-курортне лікування та перелік документів необхідних для постановки на облік для отримання путівки на санаторно-курортне лікування.

• Категорії громадян, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир.

• Які документи необхідні для включення в єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги.

• Дії особи, включеної у єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, у випадку зміни місця проживання.

• Визначення права на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги,придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, терміни призначення.

• Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги,соціальні норми які враховуються при призначенні.

• Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальні норми які враховуються при призначенні.

• У яких випадках житлова субсидія не призначається, або призначається на підставі рішення комісій.

• Умови призначення, термін дії та перерахунок розміру субсидії.

• Прожиткові мінімуми, які використовуються при розрахунку державних соціальних допомог.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь